Công nghệ cốt lõi đặc trưng của Subaru Forester Eyesight 2022

Trải qua các cuộc cải tiến, Subaru Forester Eyesight 2022 luôn chú trọng đề cao sự an toàn và nâng cao trải nghiệm lái của người dùng qua các công nghệ cốt lõi của Subaru. Công nghệ hỗ trợ người lái Eyesight Eyesight được xem là con mắt thứ hai hỗ trợ người lái giữ … Đọc tiếp Công nghệ cốt lõi đặc trưng của Subaru Forester Eyesight 2022